DOTACIÓN Ó SERVIZO DE NEONATOLOXÍA DO HOSPITAL 1º DE MAIO, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia (2003)

CONTRAPARTES:

INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉLICA, (ISCE), Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ, Santiago de Compostela

 

     A dotación do Servicio de Neonatoloxía do hospital 1º de Maio-Maternidad, ten por finalidade a promoción  da saúde na área perinatal, modificando os elevados  índices de morbi-mortalidad neste campo.

Beneficiarios:

As nais de recén nacidos tanto no Hospital 1º de maio como no seu domicilio así como noutros Hospitais de Santa Cruz de la Sierra, nas diferentes fases de Control Xestacional, Parto, Unidade de Neonatoloxía e Unidade de Seguimento.

As parteiras empíricas (Educación Sanitaria)

     O presente proxecto posee dous obxetivos claramente diferenciados:

Prioritarios:

Obtención de fondos para o Hospital da Vila 1º de Maio para mellora-los  parámetros de morbi-mortalidad, feto-neonatal e maternal intraparto e sustentación económica dos mesmos en fases sucesivas

Secundarios:

Mellora-los indicadores de Saúde e Educación sanitaria da poboación indíxena asistida polo Hospital.Fomenta-la reciclaxe dos médicos bolivianos que nel traballan, mediante cursos impartidos por especialistas españois. Leva-los programas de asistencia quirúrxica desde ó Hospital 1º de Maio, as comunidades indíxenas máis alonxadas, pero igualmente necesitadas, mediante equipos itinerantes hispano-bolivianos (Proxecto Bibosi) Satisfación das necesidades das catro Unidades del Servicio de Neonatoloxía; incubadoras, lámparas, tensiómetros, balanzas, bombas de infusión, respiradores, monitores.


 
http://sgep.org/kamagra.html http://sgep.org/propecia.html