IMPLEMENTACIÓN DUN PROCESO PREOCUPACIONAL PARA XOVES DE RISCO,  Medellín - Colombia (2001)

 

CONTRAPARTE:

SIERVAS DE SAN JOSÉ, Medellín - Colombia

SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ, Santiago de Compostela.

 

Beneficiarios:

       120 xóves homes e mulleres entre os 12 e 17 anos e 80 familias pertencentes a un dos sectores mais vulnerables da cidade de Medellín.

Obxetivos:

       Mellorar a inserción laboral dos xóvenes de Medellín, dando unha salida económica a súa precaria situación familiar e personal.

       Apoiar o desenvolvemento da xuventude de Medellín

      Apoiar o funcionamento dun taller ocupacional para os xóves pertencentes as familias máis humildes do Barrio Popular nº 2 de Medellín.


 
http://sgep.org/kamagra.html http://sgep.org/propecia.html